เครื่องแลกบัตร

เครื่องแลกบัตร เข้า-ออก COMVISITOR

เราคือ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี งานบริการและรักษาความปลอดภัย ผลิต อุปกรณ์ช่วยป้องกันและเสริมความปลอดภัยให้กับองค์กร ด้วย ระบบ COMVISITOR

เครื่องแลกบัตร P2

P2  เป็นเครื่องแลกบัตร แบบพกพาสามารถถ่ายรูปบันทึกข้อมูล เข้า-ออก สำหรับผู้มาติดต่อ พร้อมปริ้น สลิปลงชื่อ และใบเสร็จกรณีใช้ฟังก์ชั่นระบบ เก็บเงินค่าจอดรถ

ฐานข้อมูล DATABASE

รูปแบบฐานข้อมูลของ COMVISITOR เราได้ใช้บริการ ฐานข้อมูลกับ Amazon โดยเป็นการใช้งานตามปริมาณพื้นที่ใช้งานไม่จำกัดจำนวนของข้อมูล ตลอดอายุการใช้งาน

รูปแบบการเก็บข้อมูล

ระบบการเก็บข้อมูล ถูกออกแบบให้รองรับ กฏหมาย PDPA เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเราผ่านการอบรมเรื่องนโนบายความเป็นส่วนตัวทุกท่านพร้อมทั้ง แจ้งเรื่อง Privacy Notice

SUNMI P2 Paymant PDS

SUNMI P2 Tech Specs , Disply 5.5″HD+ OS Android 7.1 SUNMI OS , Memory 1GB + 8GB ROM Camera 5 MP , Battery 7.6V/2540mAh

PUBLIC EXHIBITIONS

SITE REFERENCE